måndag 10 januari 2011

Littfest i Umeå

"Littfest" är norrländska och betyder "lite fest". Jag ska prata om mina serier på denna festival 18-19 mars i år. Det är en av de första sakerna jag har inplanerade efter min hemkomst till Sverige. Annat löst folk som kommer är Liv Strömquist, Martin Kellerman, Sara Granér, Anneli Furmark, Joanna Hellgren, Mats Jonsson, och David Liljemark.

Och länken?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar